Imagen de Anastasia Gepp en Pixabay

Comunicaciones a los padres de Colegios Adscritos

 

 

Sant Joan d’Alacant,  9 de maig de 2020

 

Sant Joan d’Alacant, 7 de mayo de 2020

     

Benvolgudes famílies,

Ens posem de nou en contacte amb vostès, aquest cop amb importants novetats.

D'una banda ja han confirmat vostès en el col·legi que desitgen matricular el seu fill/a en el nostre institut i els agraïm la confiança dipositada en nosaltres. Al respecte els indiquem que aviat els farem arribar instruccions per ultimar el procediment de matrícula que, en la mesura del possible, podran fer per mitjans telemàtics, retardant al màxim que hagin d'assistir a el centre a fer alguna gestió o lliurar documents.

D'altra banda necessitem determinar aquells interessats a participar en els grups iPad, dins del projecte TIC & teach. S'aniran constituint grups de 30 a 30 alumnes, fins a completar un màxim de dos grups. En el cas que hi hagi més sol·licituds de les que puguem admetre, es procedirà a realitzar un sorteig públic entre tots els sol·licitants.

Si necessiten més informació sobre la metodologia i forma de treballar que se segueix en aquests grups poden veure aquest vídeo.

GOLDENMAC és l'empresa que ven els iPad que fa servir el nostre alumnat. Hem organitzat amb una representant de l'empresa una reunió on line, a través d'una videoconferència que celebrarem el proper dijous 14 de maig a les 18 hores.

Per accedir a la videoconferència seguisquen aquest enllaç des de qualsevol navegador i dispositiu (ordinador, telèfon intel·ligent, tauleta digital, ...). El dia 14 a l'hora programada, els estarem esperant i assistirà com els hem dit Donya Lorena Gutiérrez de GOLDENMAC que els explicarà tot el que necessiten saber sobre la compra dels iPad i respondrà a les preguntes que vulguin fer-li sobre les fórmules de pagament que l'empresa els ofereix.

Els adjuntem pressupost que ens ha remès l'empresa, els faig veure que el preu inclou, a part de el dispositiu, una funda especial, una assegurança de trencament de tres anys i masterització o posada en marxa dels iPad.

Des del dia següent a la reunió, és a dir, des del divendres 15 i fins al 20 de maig, activarem un formulari perquè ens indiquin el seu compromís de participació i inclusió en el programa TIC & teach. Un cop finalitzat aquest termini confirmarem els admesos i els que queden en llista d'espera. Els admesos podran iniciar les gestions per a la compra dels iPad.

Els esperem el proper dia 14 a les 18 hores. Si no poden assistir a la reunió i desitgen més informació no dubten en posar-se en contacte amb nosaltres per correu electrònic al Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.Una salutació.

 

 

Estimadas familias

Nos ponemos de nuevo en contacto con ustedes, esta vez con importantes novedades.

Por una parte ya han confirmado ustedes en el colegio su deseo de matricular a su hijo/a en nuestro instituto y les agradecemos la confianza depositada en nosotros. Al respecto les indicamos que pronto les haremos llegar instrucciones para ultimar el procedimiento de matrícula que, en la medida de lo posible, podrán hacer por medios telemáticos, retrasando al máximo que tengan que asistir al centro a hacer alguna gestión o entregar documentos.

Por otra parte necesitamos determinar aquellos interesados en participar en los grupos iPad, dentro del proyecto TIC & teach. Se irán constituyendo grupos de 30 en 30 alumnos, hasta completar un máximo de dos grupos. En el caso de que haya más solicitudes de las que podamos admitir, se procederá a realizar un sorteo público entre todos los solicitantes.

Si necesitan más información sobre la metodología y forma de trabajar que se sigue en estos grupos pueden ver este video.

GOLDENMAC es la empresa que vende los iPad que usa nuestro alumnado. Hemos organizado con una representante de la empresa una reunión on line, a través de una videoconferencia que celebraremos el próximo jueves 14 de mayo a las 18 horas.

Para acceder a la videoconferencia sigan este enlace desde cualquier navegador y dispositivo (ordenador, smartphone, tableta digital,...). El día 14 a la hora programada, les estaremos esperando y asistirá como les hemos dicho Doña Lorena Gutiérrez de GOLDENMAC que les explicará todo lo que precisen saber acerca de la compra de los iPad y responderá a las preguntas que quieran hacerle sobre las fórmulas de pago que la empresa les ofrece.

Les adjuntamos presupuesto que nos ha remitido la empresa, les hago ver que el precio incluye, aparte del dispositivo, una funda especial, un seguro de rotura de tres años y masterización o puesta en marcha de los iPad.

Desde el día siguiente a la reunión, esto es,  desde el viernes 15 y hasta el 20 de mayo, activaremos un formulario para que nos indiquen su compromiso de participación e inclusión en el programa TIC & teach. Una vez finalizado este plazo confirmaremos los admitidos y los que queden el lista de espera. Los admitidos podrán iniciar las gestiones para la compra de los iPad.

Les esperamos el próximo día 14 a las 18 horas. Si no pueden asistir a la reunión y desean más información no duden en ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico al Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..


Un saludo.

     

_________________________________

 

Sant Joan d’Alacant,  7 de maig de 2020

 

 

Sant Joan d’Alacant, 7 de mayo de 2020

     

Benvolguts pares, benvolgudes mares,

Seguim avançant en el contacte que vam iniciar en dies passats i responem a l'interès que ens han manifestat per rebre informació sobre el nostre centre, al respondre al formulari que els remetem a la nostra anterior comunicació.

En el moment d'escriure aquestes línies encara no s'han concretat les dates del procediment per a la matrícula de l'any que ve, suposem que el procés serà similar a l'habitual, llevat que es potenciarà la realització de tràmits a distància mentre siga possible.

Tant des del col·legi com des de l'Institut rebran informació amb temps perquè pugan fer les gestions necessàries.

En circumstàncies normals els hauríem convocat a Vostès a una xerrada a l'escola per presentar-nos o els hauríem convidat a visitar-nos perquè coneguerem el nostre institut.

Les circumstàncies especials per les quals estem passant han impedit que hàgem pogut dur a terme aquest any aquests contactes personals, però, a fi de que vostès ens coneguin s'ha preparat aquest vídeo: Transició a l'IES * per alumnat, professorat, AMPA i departament de orientació perquè puguin fer-se una idea d'alguns dels projectes de centre. Esperem que el vídeo els agrade i els ajude a formar-se una idea de com treballa el nostre alumnat.

Com han pogut observar al vídeo una part de l'alumnat treballa amb tauletes digitals, amb iPad, dins d'un projecte denominat Tic & Teach.

La inclusió en aquests grups és voluntària i l'esforç per a l'adquisició dels aparells per part de les famílies es compensa en part perquè aquest alumnat no té altres despeses de material escolar i gaudeix en tota l'ESO d'un avançat sistema pedagògic que ofereix resultats molt interessants per a l'alumnat.

En els propers dies els enviarem informació detallada sobre les característiques del projecte TIC & teach, també de l'empresa amb la qual gestionar la compra dels iPad, pressupost detallat de la compra i condicions de pagament, ja que si ho desitgen pot pagar-se a terminis o finançar-se per una entitat de crèdit.

En qualsevol cas ens posarem en comunicació pròximament quan hi haja novetats respecte a la matriculació.

Una salutació.

 

Estimados padres y estimadas madres.

Seguimos avanzando en el contacto que iniciamos en días pasados y respondemos al interés que nos han manifestado por recibir información acerca de nuestro centro, al responder al formulario que les remitimos en nuestra  anterior comunicación.

En el momento de escribir estas líneas todavía no se han concretado las fechas del procedimiento para la matrícula del próximo año, suponemos que el proceso será similar al habitual, salvo  que se potenciará la realización de trámites a distancia mientras sea posible.

Tanto desde colegio como desde el Instituto recibirán  información con tiempo para que puedan hacer las gestiones necesarias.

En circunstancias normales les hubiéramos convocado a Ustedes a una charla en el colegio para presentarnos o les hubiéramos invitado a visitarnos para que conocieran nuestro instituto.

Las circunstancias especiales por las que estamos pasando han impedido que hayamos podido llevar a cabo este año esos contactos personales, pero, con objeto de que ustedes nos conozcan  se ha preparado este vídeo: Transición al I.E.S.* por alumnado, profesorado,AMPA y departamento de Orientación para que puedan hacerse una idea de algunos de los proyectos del centro. Esperamos que el vídeo les guste y les ayude a formarse una idea de como trabaja nuestro alumnado.

Como han podido observar en el vídeo una parte del alumnado  trabaja con tabletas digitales, con iPad, dentro de un proyecto denominado Tic&Teach. 

La inclusión en estos grupos es voluntaria y el esfuerzo para la adquisición de los aparatos por parte de las familias se compensa en parte porque este alumnado no tiene otros gastos de material escolar y disfruta en toda la E.S.O. de un avanzado sistema pedagógico que ofrece resultados muy interesantes para el alumnado.

En los próximos días les enviaremos información detallada sobre las características del proyecto Tic&Teach, también de la empresa con la que gestionar la compra de los iPad,  presupuesto detallado de la compra y condiciones de pago, ya que si lo desean puede pagarse a plazos o  financiarse por una entidad de crédito.

En cualquier caso nos pondremos en comunicación próximamente en cuanto haya novedades respecto a la matriculación.

Un saludo.

_________________________________

 

Sant Joan d’Alacant, 20 d’abril de 2020

 

Sant Joan d’Alacant, 20 de abril de 2020

     

Benvolgudes famílies :

El motiu d'aquest escrit és posar-nos a la seva disposició en aquestes especials circumstàncies que van motivar que no es celebrara la reunió prevista el 17 de març, i informar-los del procés de matriculació de l'alumnat adscrit a l'IES Luis García Berlanga.

  1. Estem esperant les instruccions de matriculació que Conselleria ha comunicat que serà per via telemàtica.

  2. Per facilitar que puguem dirigir-nos a vostès directament en properes ocasions per informar-los sobre la matriculació, els sol·licitem que ens faciliten les seves dades de contacte omplint aquest formulari.

  3. Es poden posar en contacte amb l'institut per resoldre qualsevol dubte escrivint un correu a l'adreça:  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

  4. El centre compta amb un projecte pedagògic digital de caràcter voluntari. Informarem en el següent comunicat de les característiques i forma d'inscriure en el projecte per a aquelles famílies que estiguen interessades en el mateix.

 

Estimadas familias :

El motivo de este escrito es ponernos a su disposición en estas especiales circunstancias que motivaron que no se celebrase la reunión prevista el 17 de marzo, e informarles del proceso de matriculación del alumnado adscrito al IES L.G. Berlanga. 

  1. Estamos esperando las instrucciones de matriculación que Conselleria ha comunicado que va a ser por vía telemática.

  2. Para facilitar que podamos dirigirnos a ustedes directamente en próximas ocasiones para informarles sobre la matriculación, les solicitamos que nos faciliten sus datos de contacto rellenando este formulario.

  3. Pueden ponerse en contacto con el instituto para resolver cualquier duda escribiendo un correo a la dirección:Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

  4. El centro cuenta con un proyecto pedagógico digital de carácter voluntario. Informaremos en el siguiente comunicado de las características y forma de inscribirse en el proyecto para aquellas familias que estén interesadas en el mismo.